PackAge 1 

2 วัน 1 คืน ราคา 1,000 บาท / ท่าน อาหาร 4 มื้อ

วันที่ 1
14.00 น. - ลงเรือที่ท่าเรือ มุ่งหน้าสู่แพไพลิน ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที
14.20 น. - ถึงที่หมายแพไพลินเลือกที่พักเรือนแพ ตามรายการที่จองไว้
15.00 น. - ล่องแพชมธรรมชาติ เล่นแพเปียก หอคอยกลางน้ำ ตกปลา
18.30 น. - อาหารเย็น พร้อมคาราโอเกะแบบส่วนตัว ถึงเวลา 23.00 น. 
                (อาหารมื้อดึก 22.00 น.)

วันที่ 2
07.00 น - รับประทานอาหารเช้าบนแพขนานยนต์ ( เดินทางไปที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จ่ายเพิ่มท่านละ 200 บาท )
12.00 น - อาหารเที่ยง
14.00 น - เดินทางกลับ

กิจกรรมที่น่าสนใจ ฟรี!!!
- เล่นหอคอยกลางน้ำ สไลด์เดอร์  โหนเชือก บุ้งกี๋ลงน้ำ จานบิน เรือไวกิ้ง
- คาราโอเกะ 
- เรือตกปลา 
- รอบกองไฟ
- ล่องแพเปียก
- เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น


PackAge 2

3 วัน 2 คืน ราคา 2,300 บาท / ท่าน อาหาร 7 มื้อ

วันที่ 1 
14.00 น. - ลงเรือที่ท่าเรือ มุ่งหน้าสู่แพไพลิน ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที 14.20 น. - ถึงที่หมายแพไพลินเลือกที่พักเรือนแพ ตามรายการที่จองไว้ 
15.00 น. - ล่องแพชมธรรมชาติ เล่นแพเปียก หอคอยกลางน้ำ ตกปลา 
18.30 น. - อาหารเย็น พร้อมคาราโอเกะแบบส่วนตัว ถึงเวลา 23.00 น.                               (อาหารมื้อดึก 22.00 น.)

วันที่ 2 
07.00 น - รับประทานอาหารเช้า 
13.00 น - อาหารเที่ยง 
15.00 น. - ล่องแพชมธรรมชาติ เล่นแพเปียก หอคอยกลางน้ำ ตกปลา 
18.30 น. - อาหารเย็น พร้อมคาราโอเกะแบบส่วนตัว ถึงเวลา 23.00 น.                               
วันที่ 3
07.00 น - รับประทานอาหารเช้า
09.00 น - นั่งแพขนานยนต์ชมหน้าเขื่อนศรีนครินทร์
12.00 น - อาหารเที่ยง  
14.00 น - เดินทางกลับ 

กิจกรรมที่น่าสนใจ ฟรี!!! 
- เล่นหอคอยกลางน้ำ สไลด์เดอร์  โหนเชือก บุ้งกี๋ลงน้ำ จานบิน เรือไวกิ้ง 
- คาราโอเกะ  
- เรือตกปลา  
- รอบกองไฟ 
- ล่องแพเปียก 
- เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น